Mobilný regálový systém

NOVÝ ŠIKOVNÝ POMOCNÍK V BYTČIANSKOM SKLADE

Oddelenie logistiky v Bytči od septembra 2021 do marca 2022 úspešne zrealizovalo projekt, ktorý zväčšil skladové priestory s minimálnymi stavebnými úpravami. Prečítajte si, ako sa im to podarilo.

Zadanie, ktoré kolegovia z logistiky dostali, znelo jednoducho – zväčšiť skladové priestory zo súčasných 1 639 paletových miest o ďalších minimálne 400 miest. Nájsť vhodné a efektívne riešenie si už vyžadovalo viac hláv a nápadov. Preto vznikla pracovná skupina zložená zo zástupcov logistiky a nákupu z Bytče a Mönchengladbachu. Po zvážení všetkých alternatív nakoniec zvíťazilo riešenie s názvom mobilný regálový systém. Vďaka nemu v tzv. Kalthalle (t.j. hala bez vykurovania nachádzajúca sa vedľa výrobnej haly v Bytči) vzniklo 877 nových paletových miest a celková skladovacia kapacita v Bytči sa zvýšila až na 2 516 paletových miest.

Čo je to mobilný regálový systém?

Mobilný regálový systém použitý v Bytči je tvorený 4 radmi mobilných podvozkov. Na každom podvozku sa nachádzajú 2 statické regály so 4 poschodiami a 228 paletovými miestami. Podvozky sú vybavené koľajovou technológiou, ktorá umožňuje relatívne rýchle prisúvanie a odsúvanie. Medzi 2 mobilnými podvozkami odsunutím vznikne 4 m široká ulička, v ktorej majú skladníci dostatok miesta pre manévrovanie s vysokozdvižným vozíkom a vyzdvihnutie alebo uloženie potrebného materiálu. Keď vozík odíde, skladník za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení dôkladne skontroluje uličku a následne na príslušnom regáli manuálne potvrdí funkciu prisúvania sa. Po bezpečnom opustení priestoru sa ulička uzavrie.

Prečo mobilný regálový systém?

Minimálne stavebné úpravy!
Pre inštaláciu tohto systému bolo potrebné zvýšiť nosnosť existujúcej betónovej podlahy z 500 kg/m2 na 1 000 kg/m2. Preto bol urobený 7 cm náliatok špeciálnej zmesi betónu a densitu, do ktorého boli zároveň umiestnené koľajnice na pohyb regálov.

Maximálna efektívnosť nákladov

Toto riešenie bolo najekonomickejšie, keďže sa nemusel stavať nový sklad, ani sa nemuseli zahustiť statické regály, ani kúpiť špeciálny manipulačný vozík na ich obsluhovanie. Náklady na jedno dodatočné paletové miesto neprekročili 350 €, čo je hodnota 1,5 ročného nájmu paletového miesta v externom sklade.

Dostatok skladových miest

Vďaka rozšíreniu skladových kapacít už nebude potrebné voziť tovar od dodávateľov sídliacich bližšie k slovenskej pobočke najskôr do Mönchengladbachu a potom naspäť do Bytče. Postupne sa teda prejde na efektívnejšiu lokalizáciu logistiky. Zároveň sa zvýšila kapacita na uskladnenie tzv. slow movers, čiže pomaloobrátkových zásob, ktoré sa pri výrobe využívajú sporadicky, ale sú nevyhnutné pre náš zákazkový výrobný systém. Okrem toho tu priestor na uskladnenie potrebných vecí našlo aj oddelenie Facility.

Vysoký bezpečnostný štandard

Systém spĺňa najvyššie požiadavky bezpečnosti. Jeho riadenie je buď automatické, poloautomatické alebo manuálne – pri tomto režime sú však na ovládanie zariadenia potrební až 2 zamestnanci súčasne. Jeden ovláda systém cez riadenie umiestnené na regáloch, druhý zároveň ovláda riadiacu skrinku. Systém obsahuje viacero senzorov a rôzne druhy bezpečnostných poistiek, ktoré dokážu detegovať akýkoľvek nežiaduci objekt alebo pohyb v dráhe koľajníc. Systém sa v takých prípadoch okamžite zastaví. Po jeho reštarte systém pracuje len polovičnou rýchlosťou, aby obsluha mohla dôkladne skontrolovať priestor a odhaliť prekážku, ktorú predtým nespozorovala.

Certifikovaný colný sklad

Jednou z funkcií systému je, že 1 mobilný dvojregál sa dá uzamknúť a k tovaru sa dostanú len vybraní zamestnanci. Túto funkciu logistika v Bytči využila na vytvorenie colného skladu, ktorý je jednou z podmienok získania certifikátu tzv. Schválený hospodársky subjekt – AEO (Authorised Economic Operators). Udeľuje ho colná správa po dôkladnom preverení finančného zdravia, fyzickej bezpečnosti a kontroly tovaru od jeho výroby cez skladovanie až po prepravu. Držiteľ AEO je považovaný za kvalitného a spoľahlivého partnera v medzinárodnom obchode. Spoločnosť Scheidt & Bachmann Slovensko je v certifikačnom procese (schválenie sa očakáva v októbri 2022) a tak už hotové objednávky zariadení môžu byť posielané priamo ku zákazníkom a nemusia sa dodávať najskôr do Mönchengladbachu a až potom k zákazníkom.

Expanzia do budúcnosti

Výhodou tohto systému je, že v budúcnosti bude možné skladovú kapacitu ešte navýšiť, a to pridaním ďalších mobilných regálov. Zúžením uličky medzi nimi na 1,9 m vznikne ďalších 456 paletových miest. V tomto prípade však bude potrebné dokúpiť špeciálny manipulačný vozík.

Povedali o mobilnom regálovom systéme

„Priznám sa, že na začiatku som tomuto riešeniu príliš neveril, v doterajšej praxi som sa s ním nestretol. Názor som však zmenil, keď som systém videl naživo u iných zákazníkov nášho dodávateľa, ktorí ho využívajú 5 a viac rokov. Z prevádzkového denníka sme zistili, že si vyžaduje len minimálne servisné zásahy. Systém nás o svojej kvalite presvedčil aj pri ukážke rôznych bezpečnostných prvkov. Najviac ma však teší, že si konečne môžeme povedať – máme v sklade dostatok miesta! Teraz máme všetky predpoklady robiť logistiku, ktorá bude ešte viac adresná a transparentná.“
Ing. Peter Sirotný, manažér logistiky Scheidt & Bachmann Slovensko.
 

„S takýmto systémom som nikdy predtým nepracoval, no vďaka školeniu som sa naučil, ako ho správne používať a nastavovať. A hoci si práca s ním vyžaduje svoj čas na manipuláciu, jeho výhody určite prevyšujú – najmä to, že máme oveľa viac skladových pozícií na uskladňovanie materiálu.“
Juraj Meluch, skladník Scheidt & Bachmann Slovensko.

 

Mobilný paletový systém v číslach

2 statické regály na 1 pohyblivom podvozku
Počet pohyblivých podvozkov: 4
Celkový počet mobilných regálov: 8
Počet uličiek medzi regálmi: 5
Otvorenie uličky medzi regálmi: 45 sekúnd
Počet paletových miest v jednom regáli: 114
Nosnosť 1 paletového miesta: 720 kg