Naša firma Gekkon s.r.o. získala striebornú medailu od medzinárodnej audítorskej spoločnosti EcoVadis!

 

S potešením a hrdosťou oznamujeme, že firma Gekkon s.r.o. na Slovensku získala striebornú medailu od medzinárodnej

audítorskej spoločnosti EcoVadis za spoločenskú zodpovednosť (CSR).

 

Toto prestížne ocenenie zaraďuje Gekkon s.r.o. na Slovensku medzi 15 % najlepších spoločností hodnotených spoločnosťou EcoVadis,

dôveryhodným globálnym poskytovateľom hodnotení udržateľnosti podnikania.

Strieborná medaila EcoVadis je dôkazom neochvejného záväzku spoločnosti Gekkon s.r.o. pôsobiť ako zodpovedná a udržateľná firma.

Ocenenie vyzdvihuje úsilie biznisu pri presadzovaní environmentálnej udržateľnosti, sociálnej zodpovednosti a etických obchodných praktík.

Iniciatívy CSR Gekkon s.r.o. sa zamerali na znižovanie uhlíkovej stopy firmy, podporu diverzity a inklúzie a podporu pozitívneho pracovného

prostredia pre jej zamestnancov.

„Získanie striebornej medaily EcoVadis je pre nás v Gekkon s.r.o. momentom, na ktorý sme hrdí, odráža to záväzok našej firmy presadzovať udržateľnosť a sociálnu zodpovednosť vo všetkom, čo robíme. Je nám cťou, že sme boli uznaní ako líder v CSR a budeme sa snažiť túto oblasť zdokonaľovať aj naďalej."

Medzinárodne uznávaný audit Ecovadis hodnotí spoločnosti na základe 21 kritérií v štyroch hlavných kategóriách:

  • Životné prostredie
  • Pracovné a ľudské práva
  • Etika
  • Udržateľné obstarávanie

Spoločnosti sú hodnotené na základe ich stratégií, činností a výsledkov so zameraním na konkrétne opatrenia prijaté na zlepšenie

udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti.

Strieborná medaila EcoVadis je významným míľnikom na ceste CSR spoločnosti Gekkon s.r.o. a dokazuje naše neustále úsilie

o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie.

EcoVadis (medzinárodná auditórska spoločnosť)