Bočné posuny sú schválené a osadzované ako originálne príslušenstvo majoritnou väčšinou výrobcov vozíkov. Bočný posuvy umožňujú posuv bremien o 100 + 100 mm do strany, čím značne uľahčujú a urýchľujú manipuláciu s tovarom. Kratší čas nakládky a vykládky tovaru, nižšia spotreba paliva, menšie opotrebovanie pneumatík a náprav - to sú ďalšie faktory, ktoré je potrebné vziať do úvahy. Hlavné výhody použitia bočného posuvu na vysokozdvižnom vozíku:
Jednoduchšie a plynulejšie manipulácia s nákladom
Úspora času nákladiakov a vykládky
Úspora miesta pre manipuláciu s nákladom
Nižšie náklady na prevádzku vysokozdvižného vozíka
Menšie náklady na opravy a údržbu vozového parku