Základná funkcia pozicionérov je zmena roztoče medzi vidlicami pre manipuláciu s rôzne veľkými paletami.
Pozicionéry vidlíc je možné používať v prakticky akomkoľvek type prevádzok vrátane prevádzok v ťažkých prevádzkových podmienkach.
Pozicionéry vidlíc sa používajú predovšetkým v automobilovom priemysle, logistike prístavov, špedíciu a všeobecne v logistických centrách.
Stávajú sa čoraz častejšie bežnou výbavou vysokozdvižných vozíkov
a sú významným produktom pre továrenskú výrobu.